• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Ngày xuất bản: 02/10/2018 8:41:18 SA

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Bổ sung quy định giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lệnh thanh toán từ 500 triệu VNĐ phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao; Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; Ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới; Các trường đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website; Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 09/2018.

DOANH NGHIỆP

Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp được sửa đổi tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động được giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp:

- Do thực tế hoạt động doanh nghiệp, cần thiết phải giảm quy mô hoạt động;

- Trường hợp cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp;

- Do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được Nhà nước đầu tư vốn…

Trong các trường hợp trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Cơ sở vật chất để đánh giá kỹ năng quốc gia nghề khai thác mỏ hầm lò

Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH quy định cơ sở vật chất để đánh giá kỹ năng quốc gia nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò.

Theo quy định, diện tích tối thiểu sử dụng để thực hiện bài kiểm tra kiến thức phải đáp ứng yêu cầu: 01 phòng kiểm tra kiến thức trên máy tính, diện tích 70m2, bố trí được 50 vị trí kiểm tra và có 2 camera giám sát.

Dự kiến có 02 khu vực chờ và quan sát người tham dự thực hiện bài kiểm tra, trong đó: 01 phòng, có tổng diện tích 50m2 để làm khu vực chờ và quan sát có màn hình kết nối với các camera gắn trong phòng kiểm tra; 01 khu vực có tổng diện tích 150m2 là khu vực chờ và quan sát tại các mặt bằng kỹ thuật.

Đối với diện tích sử dụng để thực hiện bài kiểm tra thực hành: Hệ thống đường lò có tổng chiều dài tối thiểu 500m, diện tích 1.500m2, bố trí được 50 vị trí kiểm tra có 04 camera giám sát…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/09/2018.


TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 67/2018/TT-BTC ngày 06/08/2018.

Theo đó, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.

Lệnh thanh toán từ 500 triệu VNĐ phải sử dụng DV thanh toán giá trị cao

Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao; với lệnh thanh toán giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá trị thấp; với lệnh thanh toán bằng ngoại tệ, phải sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

Cũng theo Thông tư này, các thành viên tham gia dịch vụ gửi lệnh thanh toán giá trị thấp phải thiết lập, duy trì và quản lý hạn mức nợ ròng; đồng thời phải tự tính hạn mức nợ ròng đầu ngày trên cơ sở căn cứ doanh số giao dịch giá trị thấp của kỳ trước và gửi giấy đề nghị thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày đến Sở Giao dịch. Việc thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày được thực hiện 06 tháng/lần vào 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng 01 và tháng 07 hàng năm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.


XÂY DỰNG

Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/07/2018, điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây. Cụ thể:

- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 04 năm kinh nghiệm trở lên, trước đây là 05 năm;

- Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 02 năm kinh nghiệm trở lên với người có trình độ đại học (trước đây là 03 năm); từ 03 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 05 năm).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/09/2018.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Hệ thống này gồm 33 chỉ tiêu, thuộc các nhóm: Hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị và nông thôn; Nhà ở, bất động sản và công sở; Vật liệu xây dựng.

Trong nhóm Nhà ở, bất động sản và công sở, có các chỉ tiêu cụ thể như: Số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng; Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm; Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm; Chỉ số giá giao dịch một số loại hình bất động sản.

Đi kèm với Hệ thống chỉ tiêu nêu trên là nội dung chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, trong đó Bộ Xây dựng làm rõ khái niệm, phương pháp tính, Nguồn số liệu, Phân tổ chủ yếu của từng chỉ tiêu.

Thông tư có hiệu lực từ 25/09/2018.

Tổng sự cố công trình xây dựng được báo cáo hàng năm

Theo Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 08/08/2018, các Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa phương thu thập, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng.

Trong đó, phải gửi báo cáo hàng năm đối với: Tổng sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng; Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng; Số lượng và dân số đô thị…

06 tháng/lần, Sở Xây dựng phải báo cáo về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/09/2018.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Sử dụng kinh phí cho Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020

Ngày 08/08/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Với Hợp phần biến đổi khí hậu, các Bộ và UBND các tỉnh được sử dụng kinh phí của Chương trình để chi việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam; Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam…

Đối với Hợp phần tăng trưởng xanh sẽ sử dụng kinh phí chi cho việc đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương; Đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại…

Mức chi cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/09/2018.


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới

Từ ngày 04/09/2018, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn, trong đó có: Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Trong đó, năng lực sử dụng ngoại ngữ được đánh giá ở 03 mức: Mức đạt (giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ); Mức khá (chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh trong trường); Mức tốt (sử dụng ngoại ngữ thành thạo).

Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ 1 lần/năm vào cuối năm học; Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ 02 năm một lần vào cuối năm học.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/07/2018.

Các trường ĐH phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

Ngày 27/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

Thông tư chỉ rõ, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: Hieutruong.Daihoc@moet.gov.vn và Vanthu.Daihoc@moet.gov.vn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/09/2018.


KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ.

Cụ thể: Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học Công nghệ. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ sẽ xem xét và thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi.

Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ có văn bản trả lời, trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ; trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp cần thẩm tra, Bộ sẽ trả lời không quá 20 ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/09/2018.


CHÍNH SÁCH

Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài

Ngày 20/07/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 04 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống; nếu công tác trên 02 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

Nếu người được hưởng chế độ đã từ trần trước ngày 05/09/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 06 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng nếu về nước định cư còn được hưởng chế độ BHYT như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/09/2018.


HÀNH CHÍNH

Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Công Thương

Ngày 19/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương gồm: Kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực Công Thương; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

Theo đó, phản ánh, kiến nghị về quy định trong lĩnh vực Công Thương được tiếp nhận qua các hình thức: Bằng văn bản tại Văn phòng Bộ, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; qua số điện thoại được đăng tải trên website http://kstthc.moit.gov.vn; qua email CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ http://kstthc.moit.gov.vn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/09/2018.

Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

Theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 sẽ thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử tại các bộ, ngành, địa phương trước ngày 31/12/2018, chính thức áp dụng từ 2019.

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

Cơ quan hành chính Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng... Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/09/2018.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan tương đương Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và tổ chức thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước, thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực này.

Ban Tôn giáo Chính phủ có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại Hà Nội.

Về cơ cấu, Ban Tôn giáo có 10 đơn vị hành chính và 04 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban. Trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức… sau khi có ý kiến của Thủ tướng.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 20/09/2018.

Ngoài ra, còn có quy định: Bãi bỏ 5 quyết định của Thủ tướng trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng; Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng ban hành; 07 văn bản lĩnh vực bồi thường Nhà nước bị bãi bỏ; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương… cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 09/2018.

https://luatvietnam.vn

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter