• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

1. Tên gọi : Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái

             2. Địa chỉ: Trụ sở Hội KTS tỉnh Yên Bái: Tổ 27, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái

3. Điện thoại 029.3854.468                  

4. Email : hoikientrucsuyb@gmail.com

 Hội Kiến trúc sư Yên Bái được thành lập năm 1988, theo Quyết định số 421 ngày 12/9/1988 của UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn. Quyết định công nhận Chi Hội KTS Hoàng Liên Sơn số 01/TCHV, ngày 19/8/1988 của Hội KTS Việt Nam. Hiện nay Hội có 41 hội viên.

-           Đại hội lần I (nhiệm kỳ 1988-1995) tổng số 14 hội viên.

-          Đại hội lần II (nhiệm kỳ 1995-2000) tổng số 18 hội viên

-          Đại hội lần III (nhiệm kỳ 2000-2005) tổng số 24 hội viên

-          Đại hội lần IV (nhiệm kỳ 2005-2010) tổng số 29 hội viên

-          Đại hội lần V (nhiệm kỳ 2010-2015) tổng số 37 hội viên

-          Đại hội lần VI (nhiệm kỳ 2015-2020) tổng số 43 hội viên

      Chức năng, nhiệm vụ chính của Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái:

1. Tập hợp, đoàn kết và động viên kiến trúc sư đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, của đất nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

2. Chăm lo công tác nghiên cứu, lý luận và phê bình về kiến trúc làm cơ sở phát triển nền kiến trúc Việt Nam mang tính hiện đại, tính dân tộc.

3. Chăm lo xây dựng đội ngũ kiến trúc sư, phát hiện bồi dưỡng nhân tài. Nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp của KTS trẻ.

4. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, những kinh nghiệm và thành tựu về kiến trúc-xây dựng cảu Việt Nam và của nước ngoài.

5. Giới thiệu kiến trúc của tỉnh, của Việt Nam, mở rộng hợp tác nghề nghiệp, trao đổi học hỏi đồng nghiệp quốc tế.

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter