• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái

I. Tổ chức Hiệp hội

- Địa chỉ trụ sở: Số 70 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái – Yên Bái.  Địa chỉ mail     hiephoivantaiotoyenbai@gmail.com

- Hội được thành lập  ngày 04 tháng 4 năm 2012; theo Quyết định số 633/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho phép thành lập hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1089/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh yên Bái. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái.

- Đại hội lần thứ I, Nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức ngày  11 tháng 8 năm 2012

- Chủ tịch Hội: ông Đoàn Văn Thu - ủy viên BCH Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái;

- Số chi hội: không;

- Số hội viên: 59

+ Hội viên là tổ chức: 18 doanh nghiệp;

+ Hội viên là cá nhân: 41 cá nhân;

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền cho hội viên hiểu rõ  về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành  vận tải ô tô trong các thành phần kinh tế, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ;

2. Đại diện cho hôi viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hiệp hội và hội viên.

3 Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; hòa giải các bất đồng, tranh chấp giữa các hội viên thông qua thương lượng, hợp tác.

4. Động viên nhiệt tình khả năng lao động sáng tạo của hội viên; hợp tác hỗ  trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh... trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm kiến thức, phổ biến ứng dụng các thành tịu khoa học và công nghệ mới với ngành vận tải ô tô.

5. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức thành viên và cá nhân trong hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại.

6. Cung cấp thông tin cần thiết về kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

7. Tổ chức hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng nhau pháp triển.

8. Tổ chức đào tạo bằng các hình thức phù hợp để dúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức năng lực quản lý kinh doanh, nâng cao trình độ kỹ thuật ngành vận tải ô tô theo quy định của pháp luật.

9. Thay mặt cho các thành viên, hội viên kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước các cấp về các vấn đề liên quan đến hoạt động, đến sự phát triển của doanh nghiệp vận tải ô tô và liên quan đến vận tải ô tô.

10. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của Hội viên; từ các nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để trang trải về kinh phí hoạt động.

11. Xây dựng và phát triển các  mối quan hệ với hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội vận tải ô  tô các tỉnh bạn.


Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter