• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái

             - Hội phòng, chống HIV/AIDS được thành lập ngày 23/12/2009 theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND, ngày 07/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

               - Địa chỉ làm việc: Đặt tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái

              - Đại hội lần I ngày 23/12/2009.

            - Chủ tịch hội: Ông Phạm Thanh Tâm, Nguyên UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Vùng cao tỉnh Yên Bái

            - Hiện có 04 chi hội trực thuộc tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; 02 huyện (Yên Bình, Văn Chấn) đang hoàn thành các thủ tục tiến hành đại hội thành lập chi hội

Chức năng, nhiệm vụ

 Hội phòng, chống HIV/AIDS là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động. Hội được thành lập với mục đích đoàn kết, tập hợp rộng rãi những tổ chức, cá nhân làm công tác phòng, chống HIV/AIDS hoặc quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS với mục tiêu cùng hành động góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; đồng thời thực hiện tốt luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

- Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức về Phòng, chống HIV/AIDS, tăng cường các hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS, góp phần ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội. Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các hội, các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HIV/AIDS rộng rãi trong cộng đồng nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, phổ biến kinh nghiệm cho hội viên, các cá nhân và tổ chức ngoài Hội trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS.

- Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về phương hướng phát triển, củng cố và đẩy mạnh hiệu quả công tác Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức và cá nhân.

- Huy động và tạo điều kiện thuận lợi để người nhiễm HIV và cộng đồng tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là các hoạt động truyền thông giáo dục, giảm thiểu tác hại, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV.

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter