• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái

Địa chỉ : Số 3 đường Đinh Tiên Hoàng TP Yên Bái (Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình) số điện thoại: 0293852590,

            Email: luongkimduc@yaoo.com.vn

Hội KHHGĐ tỉnh Yên Bái được thành lập tháng 7/2000 (Quyết định số 298/QĐ-UB ngày 31/7/2000 của UBND tỉnh Yên Bái)

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã trải qua 02 kỳ đại hội

Đại hội lần I: Ngày 19 tháng 10 năm 2000, Chủ tịch Hội: Bà Hà Thị Sâm, số chi hội 5, số hội viên: 1.447

Đại hội lần II: Ngày 28 tháng 12 năm 2006 bà Hà Thị Sâm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội, số chi hội 5, số hội viên: 1.595.

Cuộc họp Ban chấp hành tỉnh hội ngày 20/6/2009 đã bầu ông Lương Kim Đức giữ chức Chủ tịch tỉnh.

Một số thông tin về Hội: Hiện nay có 125 hội viên, trong đó 63,2% có trình độ cao đẳng và đại học (trong đó 7,2% có trình độ trên đại học), 29,6% có trình độ trung cấp. Ngoài ra có khoảng 1.170 hội viên tập thể.

            Chức năng nhiệm vụ chính: là một tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp, có nhiệm vụ Tuyên truyền phổ biến và cung cấp tư vấn, dịch vụ về Dân số/ Sức khoẻ sinh sản/ Kế hoạch hoá gia đình.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter