• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Yên Bái

- Tên đơn vị: Hội KHKT cầu đường tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: 165 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0293.818.098  Fax: 0293.817.146  Email: phongkhsgtvt@gmail.com.

- Được thành lập ngày 23/3/2006 tại Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Yên Bái.

           + Đại hội lần II: Ngày tháng năm Đại hội nhiệm kỳ 2011-2015:  23/11/2011.

Chủ tịch Hội: Ông Đỗ Văn Dự; Số chi Hội: 9; số hội viên: 165 hội viên.

- Từ ngày thành lập đến nay hội đã trải qua 2 kỳ đại hội:

+ Đại hội lần I: Ngày tháng năm Đại hội nhiệm kỳ 2006-2010:  22/4/2006.

Chủ tịch Hội: Ông Vũ Văn Quỳnh; Số chi Hội: 8; số hội viên: 158 hội viên.

2. Một số thông tin về hội

- Tổng số hội viên là 168 hội viên.

   + Chi hội Văn phòng Sở giao thông vận tải:                             59 hội viên;

   + Chi hội Công ty CP Tư vấn XDGT Yên Bái:                  33 hội viên;

   + Chi hội Công ty CP Xây dựng GT Yên Bái:                  12 hội viên;

   + Chi hội Công ty CP Xây dựng cầu Yên Bái:                  8 hội viên;

   +  Chi hội Công ty CP tư vấn xây dựng CCS:                       7 hội viên;

   + Chi hội Công ty TNHH MTV  QL và Xây dựng đường bộ I: 12 hội viên;

   + Chi hội Công ty TNHH MTV QL và Xây dựng đường bộ II: 18 hội viên;

   + Chi hội Ban QL đầu tư xây dựng tỉnh:                          11 hội viên;

+ Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 8 hội viên

- Trình độ: Đại học và trên đại học: 155 người; cao đẳng: 5 người; trung cấp: 8 người.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Hội:

- Chức năng: Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cầu đường trong tỉnh, trí thức khoa học; tổ chức, điều hòa, phối hợp hoạt động của các chi hội để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội.

+ Đại diện các chi hội làm việc với cơ quan của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp Hội và các tổ chức khác về những vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Hội.

- Nhiệm vụ:

+ Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội viên ở các đơn vị cơ sở, ở các tổ chức cơ quan tỉnh, thành phố và các huyện thị.

+ Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cầu đường cho hội viên và nhân dân; khuyến khích tạo điều kiện nâng cao trình độ khoa học và công nghệ cầu đường của hội viên.

+ Tổ chức hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội nhằm đóng góp với các cơ quan quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, chủ trương, cơ chế và các dự án lớn phát triển GTVT.

+ Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ các đề tài về cầu đường, an toàn giao thông.

 

Hội Khoa học và Kỹ thuật địa chất khoáng sản tỉnh Yên Bái

Hội Khoa học và Kỹ thuật Địa chất – Khoáng sản tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Hội Địa chất - Khoáng sản Yên Bái) được thành lập theo quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.  Hội Địa chất – Khoáng sản Yên Bái là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái, đồng thời là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã trải qua 2 kỳ Đại hội:

1. Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 – 2012:

  Đại hội lần thứ I , nhiệm kỳ 2007 – 2012 tiến hành ngày 14/6/2007; Đại hội đã thông qua Điều lệ và Phương hướng hoạt động  5 năm của Hội. Đại hội đã bầu  Kỹ sư Địa chất Ngô Quang Tuấn làm Chủ tịch Hội; Cử nhân kinh tế Bùi Hòa Bình làm Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội; kỹ sư địa chất Tống Ngọc Luân và kỹ sư khai thác mỏ Nguyễn Thế Hưng làm Phó chủ tịch Hội.

Hội có 15 Chi hội (trong đó có 5 Chi hội hưu, 8 Chi hội Doanh nghiệp và 2 Chi hội Sở quản lý nhà nước) với 178 hội viên; thành lập Trung tâm tư vấn dịch vụ Khoa học Công nghệ Mỏ - Địa chất trực thuộc Hội.

2. Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội diễn ra ngày 7/10/2012, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 23 ông bà trong đó:

- Kỹ sư Địa chất thủy văn Lê Đình Đạo được bầu làm Chủ tịch;

- Cử nhân Kinh tế Bùi Hòa Bình được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực;

- Kỹ sư Địa chất Tống Ngọc Luân được bầu làm Phó Chủ tịch;

- Cử nhân Kinh tế Nguyễn Văn Thái được bầu làm Tổng Thư ký.

Ban Chấp hành Hội đã thông qua  các Quy chế hoạt động khóa II nhiệm kỳ 2012 – 2017 và tiếp tục kế thừa, phát huy tốt truyền thống của Hội trong nhiệm kỳ I.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI

Hội Địa chất - Khoáng sản Yên Bái tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm giúp đỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phát triển sản xuất; tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; động viên, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật.

Hội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không lợi nhuận, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội gồm: hội phí do các hội viên đóng góp và nguồn vận động tài trợ từ các cơ quan, đơn vị hoạt động khoáng sản.

Hội có các nhiệm vụ:

- Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Động viên nhiệt tình và khả năng sáng tạo, kinh nghiệm của các hội viên là các cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giúp đỡ các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất; khảo sát, thăm dò khoáng sản.

- Làm cầu nối với các Hội chuyên ngành của Tổng hội Địa chất Việt Nam để giúp đỡ các hội viên nâng cao trình độ nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ mới váo khai thác, chế biến khoáng sản.

- Tổ chức các hoạt động chia sẻ, tình nghĩa, động viên, giúp đỡ các hội viên theo khả năng của Hội.

- Tư vấn, phản biện với Tỉnh, vói các ngành về chiến lược phát triển ngành Địa chất – khoáng sản; về các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩyngành Địa chất – Khoáng sản của tỉnh phát triển bền vững.

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật .

Theo kết quả rà soát năm 2013, đến nay Hội có 13 chi hội, trong đó: 4 chi hội hưu trí,  2 chi hội Sở quản lý nhà nước, 7 chi hội doanh nghiệp và 1 hội thành viên với tổng số 126 hội viên ( trong đó năm 2013 kết nạp được 1hội viên tập thể là Công ty Cổ phần Mông Sơn và kết nạp Hội đá hoa trắng huyện Lục Yên làm hội thành viên của Hội Địa chất – Khoáng sản Yên Bái). 

Trong số 126 hội viên, 46 người có trình độ đại học, tập trung chủ yếu ở các chi hội quản lý nhà nước và doanh nghiệp, còn lại là trung cấp và công nhân kỹ thuật.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter