• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Y tế công cộng tỉnh Yên Bái

+ Văn phòng  đặt tại Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

+ Thường Trực tỉnh Hội: Tại Sở Y tế Yên Bái  Số 656 đường Yên Ninh-TP Yên Bái.

- Địa chỉ trụ sở làm việc, số điện thoại, Fax, Email.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Hội:

Hội y tế công cộng tỉnh Yên Bái được gia nhập các tổ chức xã hội trong tỉnh, Hội Y tế Việt Nam theo quy định của pháp luật. Là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Hội Y tế công cộng tỉnh Yên Bái là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của công dân tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thuộc hệ thống y tế công cộng tỉnh Yên Bái.

Hội Y tế công cộng tỉnh Yên Bái hoạt động trong phạm vi của tỉnh thuộc lĩnh vực y tế công cộng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

+Hội Y tế công cộng tỉnh Yên Bái được thành lập năm 2005 theo QĐ số 380/QĐ-UBND ngày 30/8/2005 của UBND tỉnh Yên Bái.

- Đại hội lần thứ I tháng 12/2005. Chủ tịch Hội là BSCKI Phùng Thanh Khiết

- Đại hội gần nhất là Đại hội lần II nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức từ ngày 26-27/5/2011 tại Sở Y tế Yên Bái.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter