• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

 Hội Điều dưỡng tỉnh Yên Bái

Hội Điều dưỡng tỉnh Yên Bái được thành lập 21/8/1999 Theo QĐ số 40/QĐ-HDD, ngày 27/10/1999 do bà Vi Nguyệt Hồ, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam ký.

Địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Số 721, đường Yên Ninh, P. Minh Tân, TP Yên Bái

Điện thoại: 0979 901 389

Nhiệm vụ của hội:

1. Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, tham quan học tập trong và ngoài tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

3. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước và Sở Y tế về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡng tỉnh Yên Bái. Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề liên quan đến ngành điều dưỡng và chính sách y tế khi có yêu cầu.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuẩn mực chăm sóc, phát triển dịch vụ điều dưỡng nhằm đưa chuyên ngành điều dưỡng tỉnh Yên Bái nhanh chóng hội nhập khu vực và toàn quốc.

5. Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter