• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

 Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Số 656, Đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0293.851.241  Fax: 0293 860410

- Hội được thành lập theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái.

- Đại hội lần thứ nhất diễn ra ngày 26,27/9/2012, Chủ tịch Hội là bà Trần Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, với tổng số 11 Câu lạc bộ và 482 hội viên.

2. Một số thông tin của hội

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Yên Bái và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hội được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2012. Tính đến 9/2014, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái đã kiện toàn gồm 08 Chi hội, 10 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đơn vị với trên 600 hội viên.

Chức năng, nhiệm vụ chính của hội thực hiện theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2015:

- Đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong tỉnh vào một tổ chức thống nhất nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

- Phát động các chương trình, cuộc vận động; tổ chức các hoạt động tình nguyện, xung kích của đội ngũ các Thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặc biệt là đồng bào nghèo, người tàn tật, sống tại vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn.

- Bồi dưỡng, hỗ trợ lực lượng thầy thuốc trẻ nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong công tác.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, nhằm cung cấp, trao đổi thông tin, kiến thức nghiên cứu đề tài khoa học, phổ biến kinh nghiệm, phối hợp đào tạo nâng cao năng lực hoạt động giữa các Thầy thuốc trẻ là hội viên của Hội; giữa Hội với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội.

- Tham gia nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân. Bảo trợ cho các tổ chức và hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực khi được mời.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương chính sách của ngành y tế về chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân cũng như bảo vệ quyền lợi của những người hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Chủ động tham gia xây dựng các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế cộng đồng để kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước; đóng góp ý kiến với Trung ương hội những giải pháp nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

- Tập hợp thầy thuốc trẻ trong việc triển khai các nghiên cứu mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm góp phần cùng ngành y tế đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter