• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Y dược học tỉnh Yên Bái

            Trụ sở Hội Y Dược học tỉnh Yên Bái được đặt tại Sở Y tế tỉnh Yên Bái - Số 656, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 Quá trình hình thành và phát triển

            Hội Y Dược học tỉnh Yên Bái đã trải qua 3 kỳ đại hội:

            - Khóa I (2000 - 2005) do BSCK1 Phạm Thanh Tâm - Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch hội.

            - Khóa II (2006 - 2010) do TS Đào Thị Ngọc Lan - Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch hội.

            - Khóa III (2011 - 2016) được Tổng Hội Y học Việt Nam ra quyết định công nhận số 160/2011/QĐ-THYH ngày 31/10/2011. BCH gồm Chủ tịch Hội, 2 Phó Chủ tịch Hội là 3 đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế và 1 Tổng thư ký; Ban Chấp hành có 47 ủy viên.

            DSCK2 Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế: Chủ tịch hội.

            BSCK2 Nguyễn Văn Tuyến - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Chủ tịch hội.

            BSCK2 Trần Lan Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Chủ tịch hội.

            Ths, BSCK2 Nguyễn Văn Hà - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tổng Thư ký hội

 Chức năng nhiệm vụ của hội

Hội Y Dược học tỉnh Yên Bái là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện. Hội hoạt động trên lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đóng vai trò là nòng cốt trong phát triển chuyên ngành y dược của tỉnh. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Cơ quan lãnh đạo của Hội là Ban th­ường vụ, BCH. Đứng đầu là Chủ tịch Tỉnh hội, có các Phó Chủ tịch giúp việc. BCH Tỉnh hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong từng lĩnh vực đ­ược phân công. Mỗi thành viên BCH chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình tr­ước BCH Tỉnh hội, đồng thời cùng các thành viên của BCH chịu trách nhiệm tập thể về các hoạt động của Tỉnh hội trư­ớc Thường trực Tỉnh hội và Trung ­ương Hội Y học Việt Nam.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter