• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái

1. Thông tin chung:

            - Ngày thành lập: 25/6/2004

            (Theo Quyết định số 332/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái).

            - Văn phòng của Hội: Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

            - Điện thoại: 0293.855888.

            - Tính chất của Hội: Là hội tự nguyện, hội xã hội – nghề nghiệp.

            - Tôn chỉ mục đích Hội là: Tập hợp những người yêu thích, quan tâm đến lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương đang sinh sống và công tác tại tỉnh Yên Bái, Hội có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến kiến thức lịch sử, góp phần nâng cao dân trí, phục phụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

            Hội là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, của Hội khoa học lịch sử Việt Nam.

            - Ban chấp hành hội khóa 2 (2012 - 2017) gồm 11 người.

            + Chủ tịch:  TS. Nguyễn Văn Quang

            + Phó Chủ tịch: Trần Xuân Ca; Dương Văn Thống; Nông Thụy Sỹ; Đặng Quang Khánh; Nguyễn Thanh Sơn.

            + Tổng Thư ký: Hà Thị Ngọc Lan

            + Các ủy viên: Trần Cao Đàm; Mã Đình Hoàn; Hoàng Văn Nhâm; Lý Kim Khoa.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter