• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Cơ điện tỉnh Yên Bái  

1. Quá trình hình thành và phát triển của Hội

            - Hội Cơ Điện tỉnh Yên Bái

            - Địa chỉ trụ sở chính: Số 118, đường Trần Phú, phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái.

- Điện thoại: 0293 893 117         

            - Hội Cơ Điện tỉnh Yên Bái được thành lập tại Quyết định số 282/2002/QĐ – UBND ngày 31/5/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Từ ngày thành lập đến nay Hội Cơ Điện tỉnh Yên Bái đã trải qua 01 kỳ đại hội vào ngày 09/6/2013:

+ Chủ tịch Hội: Ông: Nguyễn Hữu Hiền

+ Số Hội viên: 90

+ Số Chi hội: 07

            2. Thông tin về Hội

            - Số hội viên: 100

            - Số Chi hội: 07

            - Trình độ của các Hội viên: Cao đẳng, kỹ sư các ngành cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa.

            - Chức năng:

            + Tập hợp đông đảo các cán bộ ngành cơ khí và điện trên địa bàn tỉnh

Yên Bái. Những người có tâm huyết, quan tâm hoạt động "Truyền thống của các cựu sinh viên". Ham muốn hoạt động khoa học và công nghệ, đóng góp trí tuệ khoa học cho xã hội, cơ quan, đơn vị và cùng giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống, trên tinh thần đoàn kết, nhân ái.

 Làm đại diện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các hội viên của hội về bản quyền sáng kiến, sáng chế, chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút nhân lực, nhân tài của tỉnh. Thực hiện hòa giải tranh chấp giữa các hội viên

+ Tạo môi trường ( sân chơi khoa học) cho các hội viên ham muốn nghiên cứu, phát kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của doanh nghiệp, đơn vị. Góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững. Hòa nhập kinh tế quốc tế

+ Tăng cường sự đầu tư liên kết với các trường đại học ( chuyên ngành, truyền thống), các Trung tâm khoa học ứng dụng, mở rộng các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ áp dụng vào thực tế . Thực hiện các dịch vụ khác mang lại hiệu quả, bền vững cho các hội viên trong hội.

            - Nhiệm vụ của Hội:

+ Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viện. Là đầu mối liên hệ, liên kết giữa hội viên với các cơ quan quản lý, nghiên cứu của nhà nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên thực hiện các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ.

+ Tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên, vận động các hội viên thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức, văn hóa tri thức.

+ Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín Hội Cơ điện bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Khảo sát, đánh giá công nghệ, thiết bị tại các đơn vị, doanh nghiệp  (nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ) trên địa bàn tỉnh ( theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước & Doanh nghiệp) kiến nghị với chủ doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước địa phương về công tác sử dụng công nghệ, thiết bị đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng. 

+ Thực hiện chuyển giao công nghệ, huấn luyện an toàn vệ sinh  công nghiệp cho các đơn vị, Doanh nghiệp.  Tham gia tham vấn, tư vấn, những vấn đề  thuộc lĩnh vực Cơ khí và điện và các lĩnh vực khác ... cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế trong tỉnh.

+ Xây dựng trang thông tin điện tử và xuất bản các ấn phẩm của hội theo qui định của pháp luật.

+ Hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết công tác của hội, tổng kết các phong trào sáng kiến khoa học, lựa chọn các điển hình tiên tiến của  hội, bình chọn khen thưởng và tôn vinh các hội viên có thành tích suất sắc để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng .

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của hội theo qui định của pháp luật để tạo nguồn thu cho hội. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của hội theo đúng qui định của pháp luật.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter