• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

- Tên gọi : Hội Đông y tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Số 5 - Đường Phan Đăng Lưu - Phường Yên Thịnh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại : 0293.852.029 - 0293.890.807

- Email : thuongtruchoidongyyb@gmail.com

  Tôn chỉ.

1. Hội Đông y tỉnh Yên Bái là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, mang tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Hội hành nghề đông y, đông dược, hoạt động trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng đông y; kế thừa, phát huy, phát triển bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực đông y trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Hội đóng vai trò là nòng cốt trong phát triển nền đông y ở địa phương.

  Mục đích của Hội

1. Hội tập hợp, đoàn kết những người hành nghề đông y, đông dược trong tỉnh Yên Bái, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Hội phối hợp với ngành y tế tỉnh Yên Bái để thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y của địa phương. Kết hợp đông y với tây y, từng bước hiện đại hóa nền đông y, đông dược ở trong tỉnh, thiết thực phục vụ sức khỏe nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của tỉnh cũng như của đất nước.

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter