• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Tuyển chọn chuyên gia tư vấn Khảo sát rủi ro trên không gian mạng
Ngày xuất bản: 22/04/2024 8:25:05 SA

 Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển chọn chuyên gia tư vấn Khảo sát rủi ro trên không gian mạng

Tên Dự án:

Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng”

Gói thầu số

Tuyển chuyên gia chuyên gia tư vấn Khảo sát rủi ro trên không gian mạng

Số lượng:

02 người

Mục đích:

Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động của dự án

Địa điểm:

Tỉnh Yên Bái (Thành phố Yên Bái và một số huyện trong tỉnh)

Thời gian:

 

Giám sát hợp đồng

YENBAI CDSH

Hạn nộp hồ sơ

Từ ngày 25/04/2024 đến ngày 05/5/2024

 

1. Thông tin chung :

Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth  CCRP) Số tham chiếu: EuropeAid/174088/DD/ACT/VNdo EU tài trợ, đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth CCRP) trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái là chủ khoản viên trợ, Trung tâm phát triển Khoa học - Công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) và Câu lạc bộ trí thức trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp thực hiện trong 48 tháng từ tháng 3/2024. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái.

a)      Dự án có mục tiêu chung:

Thanh niên tỉnh Yên Bái được nâng cao năng lực về giáo dục kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực cho Đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

- Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cá nhân của thanh niên địa phương, bao gồm đồng bào thuộc các nhóm Kinh, Tày và các dân tộc khác ở thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên để giảm thiểu các rủi ro trên không gian mạng.

- Mục tiêu 3: Tham vấn việc ra quyết định về Giáo dục Kỹ thuật số cho Thanh niên để phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

c) Các kết quả mong đợi:

      - Kết quả 1: Đào tạo ít nhất 20 giảng viên chính và 20 giảng viên dự phòng là đoàn viên Thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Yên Bái; Sở Giáo dục & Đào tạo; Sở Thông tin & Truyền thông để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

      - Kết quả 2:

+ Tác động trực tiếp nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho ít nhất 1.500 thanh niên các dân tộc thành phố Yên Bái và ít nhất 2.100 thanh niên các dân tộc huyện Lục Yên (trong đó có 70% là dân tộc Tày), tỉnh Yên Bái được đào tạo nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

+ Tác động gián tiếp cho ít nhất 36.000 thanh niên địa phương trong độ tuổi từ 16-30 tuổi, bao gồm các nhóm dân tộc Kinh - Tày và các dân tộc khác, ở huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái được nâng cao kỹ năng và biết sử dụng bộ công cụ tự học ứng dụng Giáo dục Kỹ thuật số mới do Việt Nam xây dựng, giúp người dùng internet loại bỏ và ngăn chặn thông tin sai lệch bảo vệ nội dung trực tuyến của họ trên không gian mạng.

      - Kết quả 3:

+ Ít nhất 240 người thuộc các tổ chức đoàn thể, trong đó 40% là phụ nữ, thuộc Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc… được tăng cường quan hệ hợp tác thông qua các cuộc vận động chính sách về Giáo dục kỹ thuật số và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

+ Dự kiến tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành một Quyết định của UBND cấp tỉnh về giáo dục số cho thanh niên theo hướng tiếp cận lấy con người làm trung tâm và một Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về ngân sách địa phương giao cho cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh để về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng được thông qua.

2. Mục tiêu tuyển dụng

Chuyên gia tư vấn được tuyển dụng nhằm tổ chức thực hiện cuộc khảo sát về các rủi ro trên không gian mạng theo kế hoạch của dự án.

3. Nội dung công việc:

Thuộc hoạt động 1.1.1 của dự án: "Hỗ trợ Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái thực hiện 6 chuyến khảo sát đồng tham gia về rủi ro trên không gian mạng"

Hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của các thành viên chủ chốt của Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái, Sở GD&ĐT và Sở TT&TT. Khảo sát sẽ được thực hiện tại các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái. Dự kiến, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, YENBAI CDSH và đại diện chính quyền địa phương/ Đoàn thanh niên cũng sẽ được mời tham gia.

Mục tiêu của khảo sát : Nhằm hiểu rõ hơn về các rủi ro trên không gian mạng mà giới trẻ phải đối mặt, những hạn chế về kiến thức và nhu cầu giáo dục kỹ thuật số của họ. Quan trọng hơn, hoạt động sẽ khởi động tinh thần làm việc nhóm - để tạo điều kiện cho sự hợp tác trong tương lai giữa các bên liên quan.

4. Thời gian thực hiện:

- Thời gian: Tháng 4 và tháng 5 năm 2024.

- Chuyên gia được tuyển sẽ làm việc đến khi có kết quả cuộc khảo sát và hoàn thiện báo cáo khảo sát.

- Chuyên gia tư vấn làm việc theo Hợp đồng được ký kết với YENBAI CDSH

5. Quy trình thực hiện

Cuộc khảo sát gồm 3 hoạt động sau đây :

5.1. Tổ chức một cuộc hội thảo tham vấn 01 ngày gồm 50 người tham gia  tại thành phố Yên Bái nhằm hoàn thiện bộ công cụ thu thập dữ liệu, thống nhất về phương pháp thu thập dữ liệu.

5.2. Tổ chức 6 cuộc khảo sát tại các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái với sự tham gia của các bên liên quan (như đề cập ở trên)

5.3. Tổ chức một cuộc Hội thảo Kỹ thuật 01 ngày gồm 50 người tham gia tại thành phố Yên Bái nhằm báo cáo bước đầu về sàng lọc phân loại dữ liệu sau chuyến khảo sát để hoàn thiện báo cáo khảo sát

6. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn:

6.1. Xây dựng đề xuất kỹ thuật thực hiện khảo sát bằng tiếng Việt trong đó mô tả rõ về mục tiêu, kết quả, phương pháp, công cụ thu thập dữ liệu, nhân lực thực hiện, quy trình và phương pháp thực hiện các hoạt động;  Đề xuất về kinh phí và kế hoạch thực hiện các hoạt động.

6.2. Điều chỉnh đề xuất kỹ thuật dựa trên ý kiến đóng góp của các bên liên quan thông qua hội thảo thứ nhất.

6.3. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động dựa vào đề xuất kỹ thuật đã thống nhất. Trong đó mô tả rõ về các công việc sẽ thực hiện, thời gian, địa điểm, người chịu trách nhiệm và những hỗ trợ cần thiết từ YEN BAI CDSH và cơ quan đối tác.

6.4. Rà soát, tổng hợp các tài liệu sẵn có liên quan đến những rủi ro trên không gian mạng, an ninh mạng, chuyển đổi số….

6.5. Cùng các bên liên quan thực hiện các chuyến khảo sát tại thực địa theo kế hoạch và hồ sơ kỹ thuật đã được phê duyệt

6.6. Phân tích và xử lý số liệu: Sau khi hoàn thành khảo sát, nhóm chuyên gia sẽ tổng hợp, phân tích bước đầu dữ liệu thu được để báo cáo tại hội thảo thứ hai

6.7. Tham gia đồng chủ trì hội thảo kỹ thuật chia sẻ phát hiện bước đầu về sàng lọc phân loại dữ liệu với các bên liên quan.

6.8. Hoàn thiện báo báo cáo kết quả khảo sát: Các chuyên gia sẽ gửi cho YENBAI CDSH 01 bản báo cáo hoàn chỉnh bằng Tiếng Việt ; YENBAI CDSH sẽ góp ý và phê duyệt. Sau khi bản báo cáo tiếng Việt được phê duyệt, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành gửi 01 bản báo cáo bằng Tiếng Anh có cùng nội dung như bản Tiếng Việt.

7. Sản phẩm đầu ra của hoạt động :

7.1. Một đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động bằng tiếng Việt trong đó mô tả rõ về mục tiêu, kết quả, phương pháp, công cụ thu thập dữ liệu, nhân lực thực hiện, quy trình và phương pháp thực hiện các hoạt động ; Đề xuất về kinh phí và kế hoạch thực hiện các hoạt động.

7.2. Bộ công cụ khảo sát hoàn thiện được thông qua tại Hội thảo 1 và YENBAI CDSH phê duyệt

7.3. 01 cơ sở dữ liệu khảo sát với đầy đủ nội dung theo yêu cầu

7.4. 01 báo cáo kết quả khảo sát hoàn thiện bằng tiếng Anh và tiếng Việt

7.5. 02 bài trình bày tại hội thảo 1 và 2

7.6. Các tài liệu và sản phẩm thu hồi từ các hoạt động

8. Hỗ trợ từ YENBAI CDSH và BQL Dự án:

8.1. Cung cấp những hỗ trợ thiết yếu để chuẩn bị cho khảo sát

8.2. Phối hợp cùng chuyên gia và các bên liên quan tổ chức các hoạt động

8.3. Cung cấp đầy đủ các tài liệu/thông tin cần thiết cho công việc của chuyên gia

8.4. Giám sát và hỗ trợ hoạt động của chuyên gia.

9. Yêu cầu đối với chuyên gia :

Nhóm tư vấn gồm 2 chuyên gia , đáp ứng những yêu cầu sau:

Kiến thức và kinh nghiệm về an ninh mạng: Ứng viên cần có kiến thức rộng về các nguy cơ và mối đe dọa an ninh mạng hiện tại, bao gồm các cuộc tấn công thông qua email, phần mềm độc hại, tấn công từ bên ngoài, xâm nhập hệ thống, xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Kỹ năng khảo sát và phân tích: Ứng viên cần có khả năng tiến hành khảo sát và phân tích rủi ro mạng một cách chi tiết và có hệ thống. Có khả năng đánh giá các lỗ hổng bảo mật, xác định các điểm yếu và đưa ra các giải pháp bảo mật hiệu quả.

Hiểu biết về quy định và tuân thủ: có kiến thức về các quy định và quy tắc liên quan đến bảo mật thông tin và quyền riêng tư, như GDPR (General Data Protection Regulation) hoặc CCPA (California Consumer Privacy Act). Có khả năng đề xuất các biện pháp tuân thủ và thực hiện các chính sách bảo mật phù hợp.

Kỹ năng giao tiếp: Ứng viên cần có khả năng giao tiếp tốt để phỏng vấn, phỏng vấn sâu với đối tượng được khảo sát; Có khả năng diễn giải kết quả của khảo sát một cách dễ hiểu; có khả năng tương tác và làm việc với các bên liên quan khác để đảm bảo việc triển khai các hoạt động.

Kinh nghiệm thực tế: Ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng hoặc quản lý rủi ro. Có kinh nghiệm thực tế về những rủi ro mà mà người dùng có thể gặp phải gặp phải để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Kiến thức về công nghệ: Ứng viên cần có kiến thức vững và nắm bắt được các công nghệ liên quan đến điện thoại thông minh, laptop và máy tính để bàn. Hiểu biết về hệ điều hành, ứng dụng, mạng và cơ sở dữ liệu.

Tư duy phân tích và sáng tạo: Ứng viên cần có khả năng tư duy phân tích để xác định các mối đe dọa tiềm tàng và tìm ra các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu rủi ro. Có khả năng suy luận logic và giải quyết vấn đề.

Chứng chỉ và bằng cấp: Có các chứng chỉ và bằng cấp liên quan đến CNTT, an ninh mạng, quản lý rủi ro. Có các chứng chỉ bao gồm CompTIA Security+, Certified Information Systems Security Professional (CISSP) và Certified Ethical Hacker (CEH) là một lợi thế

 

 

10.Cách thức tuyển chọn :

Ban Quản lý dự án sẽ lựa chọn chuyên gia thông qua cơ chế lựa chọn cạnh tranh đối với cá nhân phù hợp với hướng dẫn của nhà tài trợ và quy định của pháp luật Việt Nam và theo TOR này

*Tiêu chí đánh giá:

STT

Năng lực

Thang điểm

1

Có Bằng cấp về công nghệ thông tin, an ninh mạng, kỹ thuật điện tử hoặc kỹ thuật máy tính.

20

2

Có kỹ năng khảo sát và phân tích

20

3

Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về rủi ro trên không gian mạng và giải pháp phòng chống

15

4

Có dự án/ công việc tương tự đã từng thực hiện

15

5

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các cơ quan và các bên liên quan;

10

6

Kỹ năng giao tiếp tốt

 

10

7

Có các chứng chỉ bao gồm CompTIA Security+, Certified Information Systems Security Professional (CISSP) và Certified Ethical Hacker (CEH)

10

 

Tổng điểm

100

 

11. Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ gồm: (a) 01 đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động  bằng tiếng Việt trong đó mô tả rõ về mục tiêu, kết quả, phương pháp, công cụ thu thập dữ liệu, nhân lực thực hiện, quy trình và phương pháp thực hiện các hoạt động ; Đề xuất về kinh phí và kế hoạch thực hiện các hoạt động; (b) C.V của mỗi chuyên gia.

Hồ sơ được nộp tại văn phòng: Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái - Địa chỉ: Số 332, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái hoặc qua Email bichphuongcdsh@gmail.com trước 17h00 ngày 02 tháng 5 năm 2024

- Điện thoại liên hệ Chị Nguyễn Thị Bích Phượng: 0903.422.427.

Lưu ý: hồ sơ ứng tuyển sẽ không được trả lại; YENBAI CDSH sẽ liên hệ phỏng vấn đối với các ứng viên phù hợp.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter