• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Châm cứu tỉnh Yên Bái

Trụ sở : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái

Số 723 đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái; Điện thoại: 0293858580;

Email: hoichamcuuyenbai@gmail.com

 Ngày thành lập: Hội Châm cứu tỉnh Yên Bái thành lập ngày 25/10/2000 theo Quyết định số 410/2000/QĐ-UB ngày 04/10/2000  của UBND tỉnh Yên Bái.

 Các kỳ đại hội: Từ ngày thành lập đến nay Hội đã qua 3 kỳ đại hội:

Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2001-2005: Vào năm 2001

    + Chủ tịch: BSCKI Lường Văn Hom - Phó Giám đốc sở Y tế Yên Bái

    + Các Phó chủ tịch:  

     - BSCKI Triệu Bích An- Nguyên Giám đốc TTPC HIV/AIDS tỉnh Yên Bái (PCT Thường trực)           - BSCKI Hoàng Thị Thanh-NguyênGiám đốc Bệnh viện YHCT tỉnh Yên Bái.

    + Ban chấp hành: 13 người

    +  Tổng số chi hội là: 08

    + Tổng số hội viên: 240

* Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2006- 2010:  Vào tháng 6/2006

    + Chủ tịch: BSCKII Lường Văn Hom - Phó Giám đốc sở Y tế Yên Bái

     + Các Phó chủ tịch:

     (1). BSCKI Đặng Thị Như Hoa, Giám đốc Bệnh viện YHCT tỉnh Yên Bái. (PCT Thường trực)

    (2). BSCKI Triệu Bích An, Nguyên Giám đốc TTPC HIV/AIDS tỉnh Yên Bái

    + Ban chấp hành: 13 người

    +  Tổng số chi hội là: 08

    + Tổng số hội viên:  261

* Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2011- 2016: vào tháng 9/2011

    + Chủ tịch: TTND-BSCKII Lường Văn Hom- Giám đốc sở Y tế Yên Bái

     + Các Phó chủ tịch:

    (1). BSCKII Đặng Thị Như Hoa, Giám đốc Bệnh viện YHCT tỉnh Yên Bái. (PCT Thường trực)

    (2). BSCKI Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT tỉnh Yên Bái.

     (3). BSCKI Mai Long Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Yên Bái

     + Ban chấp hành: 21 người

    +  Tổng số chi hội là: 08

    + Tổng số hội viên:  279

 Tổ chức hội:

- Tổng số ban thường vụ:            05 người

- Ban chấp hành tỉnh hội:           21 người

   - Tổng số chi hội :                      08

   Trong đó: + Hội Châm cứu huyên, thị, thành phố: 07

                     +  Chi hội trực thuộc: 01

- Tổng số hội viên hiện có: 151; Nam: 78;  Nữ :  73 

- Trình độ hội viên:          

             + Sau đại học: 39                

               + Đại học: 20            

               + Cao đẳng : 2

+ Trung học:  90    

+ Cán bộ khác:   0                               

 

 Chức năng nhiệm vụ của hội:

Hội Châm cứu tỉnh Yên Bái là một tổ chức hội nghề nghiệp tự nguyện của những người nghiên cứu, giảng dạy, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu và các phương pháp chữa bệnh theo Y học cổ truyền không dùng thuốc trong và ngoài ngành Y tế, quân và dân y, nhằm đoàn kết phấn đấu để xây dựng phát triển nền Y học tỉnh Yên Bái.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter