• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Ngày xuất bản: 10/01/2024 5:50:00 CH
Lượt đọc: 1924

 Ngày 10/01/2024, Hội Khuyến học  tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng chí Triệu Tiến Thịnh, UVBCH Hội Khuyến học VN, Chủ tịch HKH tỉnh. Lãnh đạo Mặt Trận Tổ quốc tỉnh và các Ban Đảng, lãnh đạo các sở, ngành;nh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học & kỹ thuật tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo trại giam Hồng Ca; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách khuyến học các Ban Khuyến học cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2023, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục củng cố, duy trì, giữ vững chất lượng tổ chức hội và hội viên đã có, phát triển mới thực chất tổ chức hội và hội viên. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 29,5% hội viên tham gia hội, chất lượng tổ chức hội, ý thức thái độ, trách nhiệm của hội viên các cấp được nâng cao. Quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Nội dung hoạt động các mô hình phong phú, hình thức tổ chức hoạt động các mô hình đa dạng, linh hoạt. Đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết hoạt động, xây dựng quỹ, đồng hành hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Năm 2023 thông qua các hình thức trao và nhận phong phú, đa dạng, linh hoạt, như: Trao nhận tiền mặt, trao nhận hiện vật; trao nhận thông qua tài khoản của cơ quan Báo chí phối hợp và tài khoản những tổ chức, cá nhân khác về kinh phí giúp đỡ 26.330 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đưa ra các giải pháp triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã quán triệt  các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã đánh giá cao hoạt động Khuyến học trong năm 2023 Hội Khuyến học các cấp trong công tác tham mưu và vận động xây dựng các mô hình học tập trong giai đoạn mới.

Để tiếp tục duy trì và phát triển kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Chủ tịc Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Hội Khuyến học các cấp cần tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ:

  Đẩy mạnh truyền thông: đa dạng hoá, hiệu quả các hình thức, mức độ, tần suất tuyên truyền, thường xuyên chuyển tải trên tất cả các phương diện thông tin đại chúng về mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, lợi ích của chương trình xây dựng xã hội học tập tới các cấp, các ngành và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Liên kết sâu rộng, phối hợp chặt chẽ, thông suốt, đồng bộ các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và mọi cá nhân hảo tâm, đoàn kết chung tay vì công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Đẩy mạnh phát triển tổ chức, đổi mới phương pháp công tác và nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng, phong phú các mô hình học tập. Trọng tâm là củng cố, duy trì bền vững tổ chức, mô hình học tập đã có. Đồng thời phát triển thực chất tổ chức, mô hình hoạt động mới trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện, lực lượng vũ trang; các mô hình cộng đồng học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, công dân học tập được xây dựng theo bộ tiêu chí chung trong toàn quốc, liên kết, liên thông, liên quan chặt chẽ, hữu cơ trong một chỉnh thể của xã hội học tập.

 Các giải pháp giáo dục bắt buộc cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung một số vấn đề cốt lõi, đó là:

 Đẩy mạnh xã hội hoá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình công dân học tập, cộng đồng học tập, đơn vị, gia đình, dòng họ học tập trên địa bàn toàn tỉnh.

 Liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế để thành phố Yên Bái được tổ chức UNESCO chấp thuận tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu và thực thi các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí của thành phố học tập toàn cầu đối với đơn vị thành phố Yên Bái.

 Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học, để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống tổ chức hội và hội viên.

            Triển khai đầy đủ các nội dung về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng vũ trang theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

 Chỉ đạo Đại hội Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở đúng kế hoạch và đảm bảo thành công trên tinh thần Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 Trong chương trình hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh trao khen thưởng cho 23 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Tại hội nghị, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 100 xuất học bổng Định Thiện Lý của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho các học sinh có gia cảnh khó khăn.

                                                                                                                                                                                                                   Minh Đức

CVP Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter