• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Hội thảo Đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
Ngày xuất bản: 30/05/2022 2:59:40 SA

Ngày 25/5, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo Đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.

 

Khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 ngày 06/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thu hút đội ngũ trí thức, tạo điều kiện pháp lý, môi trường thuận lợi để trí thức hoạt động, phát triển... tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và bản thân đội ngũ trí thức tỉnh. Đến nay, số lượng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh đạt 35.419 người, trong đó: 34 tiến sỹ, 1.372 thạc sỹ, 34.013 cử nhân. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về: công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 27, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; những thành tựu có sự đóng góp của lực lượng trí thức; hoạt động nghiên cứu khoa học thể hiện qua các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh... Từ đó, khái quát lại việc triển khai, thực hiện và kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách tôn vinh, đãi ngộ, thu hút trí thức có tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, bảo hiểm để trí thức yên tâm công tác; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị với đội ngũ trí thức, qua đó tập hợp, định hướng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, thúc đẩy sự phát triển của khoa học - công nghệ, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị…

                                                                                                                             Thu Hà

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter