• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Yên Bái
Ngày xuất bản: 24/12/2022 9:57:20 SA

 Chiều 16/12, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Việt Nam (Liên hiệp Hội) do đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái luôn xác định và đưa việc phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức là một trong những khâu đột phá trong phát triển. Tỉnh đã ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách một cách bài bản, đồng bộ nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói riêng. 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh báo cáo Đoàn công tác về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh.

 Với trên 23.000 người, đội ngũ trí thức trong tỉnh không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có nhiều công trình, đề tài, dự án, sáng kiến, giải pháp khoa học và công nghệ đã được nghiên cứu, triển khai, áp dụng vào thực tiễn. 

Tỉnh uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để Liên hiệp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trở thành "mái nhà chung” quy tụ đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật của tỉnh tham gia sinh hoạt và cống hiến. 

 Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động, tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh; huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam Phan Xuân Dũng chúc mừng những kết quả tỉnh Yên Bái đã đạt được trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực cố gắng của Liên hiệp Hội tỉnh. 

Đồng chí tin rằng, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Yên Bái và các tổ chức thành viên. 

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Khẳng định tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức và hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết: Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, sở trường của trí thức trẻ. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo…

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa để đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái ngày càng lớn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Đoàn công tác và khẳng định sẽ kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa để đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tặng tranh lưu niệm Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 


Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Yên Bái.


Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

tỉnh Yên Bái.

 

BBT

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter