• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Gần 4,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch
Ngày xuất bản: 12/09/2023 8:32:00 SA
Lượt đọc: 2319

Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai được 6/11 chính sách tại 8/9 huyện, thị xã với 186 hồ sơ (năm 2021 có 79 hồ sơ; năm 2022 có 101 hồ sơ; 6 tháng đầu năm 2023 có 5 hồ sơ) của các tổ chức, cá nhân đề nghị thụ hưởng chính sách.

Lễ hội trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023

Các chính sách gồm: chính sách hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác thải tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng; chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng; hỗ trợ lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch; hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể; hỗ trợ duy trì, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống phục vụ du lịch với tổng kinh phí chi trả gần 4,5 tỷ đồng cho các đối tượng thụ hưởng. Những hỗ trợ này không những nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, mà còn góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để chung tay phát triển du lịch, theo đúng định hướng xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc”.

                                                                                                            V.M

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter