• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Yên Bái: Hội thảo Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Ngày xuất bản: 19/05/2023 3:11:04 SA

 Ngày 18/5/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo

            Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ trí thức của tỉnh đã phát triển về mọi mặt, tăng cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Đến cuối năm 2022, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có trên 23.000 người với tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh, mong muốn được phát huy năng lực, được đóng góp sức lực, trí tuệ vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, ngành nhất là những nhiệm vụ cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đòi hỏi tính sáng tạo, đổi mới.Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 - 18/5/2023), là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, vai trò, sự phát triển của đội ngũ trí thức thuộc các ngành, lĩnh vực; những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đội ngũ trí thức và đề xuất giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò dẫn đường của đội ngũ trí thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí cũng đãtiếp thu, tổng hợp các giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức từ Hội thảo gồm: tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức của tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị với đội ngũ trí thức; thực hiện tốt việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, trí thức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy định, phù hợp; tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, đổi mới của đội ngũ trí thức; động viên trí thức tham gia tích cực trong công tác khoa học, tư vấn, phản biện xã hội, phổ biến kiến thức, quan tâm phát triển hội thành viên; cần thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh... Đồng chí cũng mong rằng từ những ưu điểm, hạn chế và giải pháp được đề xuất, trong thời gian tới đội ngũ trí thức tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

                                                                                                                                                Thu Hà

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter