• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Nguyễn Đài, tổ 8 phường Minh Tân, TP Yên Bái

Câu hỏi:

 •         Nhà nước đã ban hành đầy đủ các qui phạm pháp luật về PCCC, Nhưng tình hình cháy nổ vẫn xảy ra trong các khu dân cư, khu công nghiệp ở một sô tỉnh thành trong nước ta rát nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, tính mạng con người, môi trường, xã hội...ảnh hưởng rất lớn đế sự phát triển bền vững của doanh nghiệp & xã hội! Vấn đề đặt ra ! Tại sao? Để chấp hành tốt hơn các chính sánh pháp luật nhà nước và đưa chính sách vào cuộc sống Tôi đè nghị Liên hiệp hội xem xét nghiên cứu xây dựng đề án: “Tăng cường phòng chống cháy nổ trong các khu dân cư và doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất” trong đó 1. Quản lý rủi ro và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong các khu dân cư. (gồm các hộ dân, các hộ kinh doanh trong các tổ dân phố, ấp, thôn xóm) Giải pháp: Mỗi phường, xã thành lập một ban an ninh - an toàn để thực hiện nhiệm an ninh và quản lý rủi ro cháy nổ cho mỗi tổ dân phố, thôn, ấp (hiện nay các phường, xã đã thành lập ban an ninh). Chức năng, nhiệm vụ của ban an ninh - an toàn, ngoài nhiệm vụ an ninh đang thực hiện, sẽ bổ sung nhiệm vụ an toàn cháy nổ bao gồm: Tuyên truyền kiến thức và các kỹ năng nhận diện, biện pháp phòng ngừa, quản lý các nguy cơ rủi ro cháy nổ. Xây dựng các phương án chữa cháy, thoát hiểm cho từng gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong tổ dân phố. Quản lý và định kỳ kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro cháy nổ, các phương án phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ tại các hộ dân, cơ sở (tập trung vào các hộ có nguy cơ rủi ro cháy nổ cao). Nhiệm vụ của ban này được đặt dưới sự chỉ đạo quản lý của Công an phường, xã thực hiện theo hình thức nhà nước với nhân dân cùng làm (Xã hội hóa) 2. Quản lý rủi ro và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong các đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Giải pháp: Các khu công nghiệp, khu chế suất thành lập đơn vị an toàn (an toàn lao động, cháy nổ, môi trường trong các ban quản lý, hoặc có thể bổ sung nhiệm vụ an toàn cho đơn vị quản lý lao động trong ban quản lý). Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị an toàn gồm: Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn cháy nổ, kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động, môi trường theo như thông tư 19/2017-BLĐTBXH ngày 3/7/2017 (nếu các đơn vị không tự tổ chức được thì thuê tổ chức có năng lực, pháp nhân thực hiện). Nhiệm vụ này được đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (Công an PCCC chỉ là đơn vị hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật). Hiện nay trong NĐ 82/2018/NĐ-CP của chính phủ không có qui định nội dung này. Với tâm huyết với công tác an toàn vệ sinh lao động, cháy nổ, môi trường. Mong muốn giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của người dân, của doanh nghiệp, xã hội. Tôi mong muốn được đăng ký đè tài này tại liên hiệp hội KHKT tỉnh Yên Bái năm 2021. Mong liên hiệp hội cho ý kiến

 • Câu trả lời:
     

   

  Ban biên tập cảm ơn Ông Nguyễn Đài đã gửi câu hỏi đến Liên hiệp Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, như Ông đã biết trong thời gian qua Liên hiệp Hội cũng đã phối hợp với các Hội thành viên thực hiện được nhiều đề tài, dự án Khoa học công nghệ, đặc biệt là những đề tài về cải tiến, về các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất, trong công tác ...

              Với đề xuất của Ông về xây dựng đề tài" Tăng cường phòng chống cháy nổ trong các khu dân cư và doanh nghiệp, khu công nghiệp khu chế xuất", Ông có thể liên hệ với Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn phản biện - Liên hiệp Hội tỉnh (đồng chí Lê Thị Bích Hằng, số điện thoại 0965 760 999) để hoàn thiện đề xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Ông tự viết đề xuất và gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ để Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định (Theo Công văn số 540/SKHCN-QLKH ngày 05/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thì hạn cuối nộp đề xuất của năm 2021 là ngày 26/7/2021).

              Trân trọng.

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Nguyễn Đài, tổ 8 phường Minh Tân, TP Yên Bái
 •        Chị Phạm Lan Minh, TP Yên Bái:
 •        Ông Bùi Vững, huyện Văn Chấn
 •        Anh M.H, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn
 •        Bạn Trần Hòa, thành phố Yên Bái:
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Thư viện video

  Lượt truy cập

  visitor counter