• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Yên Bái gặp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu năm 2023
Ngày xuất bản: 21/04/2023 1:23:38 CH

Sáng 11/4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu của tỉnh năm 2023.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu của tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ gặp mặt

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, chính sách nhằm tạo điều kiện để phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ. Nhờ đó, công tác xây dựng đội ngũ trí thức đã có những bước tiến quan trọng; vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng lên. Các tổ chức tập hợp, đoàn kết trí thức, văn nghệ sỹ được sắp xếp, kiện toàn, hợp lý, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ của tỉnh phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đến cuối năm 2022 đã có trên 23.000 người, trong đó có 35 người có trình độ tiến sỹ, chuyên khoa II; trên 1.200 người có trình độ thạc sỹ, chuyên khoa I; trên 15.000 người trình độ đại học.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đã tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo khoa học, nghệ thuật; là lực lượng nòng cốt đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cùng với đó, đã trực tiếp tham mưu, góp ý, phản biện trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2011 đến nay đã có 367 đề tài, dự án khoa học được ứng dụng vào thực tiễn và phát huy hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, gắn với những tên tuổi trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu của tỉnh.

Cùng với đó, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật không ngừng phát triển, bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, phản ánh chân thực đời sống xã hội, mang đậm giá trị chân - thiện - mỹ, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; đồng thời, quảng bá hình ảnh Yên Bái đến đông đảo công chúng. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã đạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đội ngũ trí thức lực lượng vũ trang tỉnh đãcó nhiều đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiệp vụ, nhất là những vấn đề mới, khó, các thách thức an ninh phi truyền thống... góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; qua đó, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cho nhân dân.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện vai trò là lực lượng tiên phong, đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ của mình cho sự trường tồn và thăng hoa của dân tộc.

Để phát huy vai trò quan trọng và sứ mệnh to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức có trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt coi trọng việc tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ sáng tạo và cống hiến; dành sự quan tâm đặc biệt và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với đội ngũ trí thức đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiệu số và miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt cơ chế cung cấp thông tin để giúp trí thức kịp thời nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương.  

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, tạo bước phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu giữa các lĩnh vực, vùng miền, thành phần dân tộc, giới tính để phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, hiện đại.

Đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh nhà, cần tiếp tục dành nhiều tâm huyết, nghiên cứu, sáng tạo để có thêm nhiều công trình khoa học hoặc tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, có ý nghĩa thiết thực, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Đồng thời, với kinh nghiệm, trí tuệ của mình, các đồng chí sẽ tích cực tham gia, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động; chủ động sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đại diện đội ngũ trí thức phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của trí thức trẻ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh… Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tặng quà cho trí thức tiêu biểu.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải đáp các ý kiến, thắc mắc của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tại buổi gặp mặt. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chú trọng, phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ tri thức, coi đây là nhân tố quyết định thành công của tỉnh. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, chính sách của Trung ương, của tỉnh về thu hút, sử dụng, trọng dụng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ. Đồng thời, tỉnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ không ngừng sáng tạo, cống hiến, sáng tác nhiều tác phẩm để đưa đến độc giả trong và ngoài tỉnh phục vụ sự phát triển chung của tỉnh./.

BBT

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter