• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Yên Bái: Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên và Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2024"
Ngày xuất bản: 17/05/2024 8:40:33 SA

 Sáng 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Khoa học " Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/2024". Tham d và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Hợi - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành và hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội thảo

            Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long khẳng định, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng việc ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, điều đó được thể hiện từ việc triển khai, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về Khoa học công nghệ tới các cấp, các ngành trong tỉnh. Qua đó, đã làm thay đổi nhận thức về vị trí vai trò của Khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho các cấp, các ngành, cán bộ quản lý doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng về Khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ trong đời sống và phục vụ sản xuất phát triển kinh tế.

Quang cảnh Hội thảo

            Từ năm 2021 đến nay Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tuyển chọn triển khai 46 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vự nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin; tổ chức 17 lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các huyện, thị xã, thành phố cho các đoàn viên, thanh niên các địa phương; tập huấn cho các học viên tham gia Đề án 844 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; áp dụng công nghệ 4.0 vào các mô hình sản xuất  kinh doanh”… Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, góp phần sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

            Tại Hội thảo, 11 đại biểu đã tham luận nêu rõ tiềm năng, định hướng phát triển, cũng như những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng về việc: Đổi mới cơ chế hoạt động Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước về Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên, theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Trung ương Đảng; xây dựng xã hội học tập và công tác khuyến học khuyến tài; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử; chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh; xây dựng và phát huy vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trẻ tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới phương pháp dạy và học nghề trong cuộc cách mạng công nghệp 4.0; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân gian và phát triển du lịch địa phương; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong tình hình mới…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

            Tiếp thu những đề xuất, kiến nghị và những giải pháp của các trí thức trong tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long mong rằng, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên sẽ quan tâm hơn nữa đến nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ trí thức gắn với nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên mọi ngành, lĩnh vực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường hợp tác và các hoạt động đối ngoại, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm sự hợp tác về khoa học công nghệ với các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đang hoạt động ở Việt Nam…

            Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cũng tin tưởng Hội thảo là một trong những hoạt động góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động số 205 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới với mục tiêu: Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái đảm bảo số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái có chất lượng cao; góp phần xây dựng và phát triển con người Yên Bái "thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Thu Hà

 

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter