• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày xuất bản: 20/02/2023 1:49:10 CH

 Ngày 5/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) nhằm tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao quyết định kết nạp cho 2 hội thành viên mới.

             Năm 2022, Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tới các cán bộ, hội viên. Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản 3.000 cuốn Bản tin "Khoa học và cuộc sống"; in và phát hành chuyển tiếp 1.000 cuốn tài liệu Phổ biến kiến thức; tiếp tục tuyên truyền việc tham gia góp ý, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, các đề án quan trọng của tỉnh; phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia ý kiến vào 9 dự thảo Luật và các văn bản của tỉnh. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hiện các dự án được đẩy mạnh. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ X đã tổ chức tổng kết và trao giải sau 2 năm triển khai cho 24/91 tác giả, nhóm tác giả; hướng dẫn các tác giả tiếp tục tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc . Đối với 2 nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Liên hiệp Hội tỉnh đã hướng dẫn xây dựng 12 mô hình (đạt 120% so với kế hoạch giao, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn 3 tháng); phối hợp tổ chức 5 cuộc hội thảo thuộc các lĩnh vực nhằm đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cao dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, phân tích, làm rõ kết quả công tác đã thực hiện trong năm 2022, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời cũng đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đề cao và sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu. Đồng chí cũng đã định hướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ trí thức; bám sát tình hình hoạt động của các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên đảm bảo đúng điều lệ.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng đã tổ chức trao quyết định kết nạp cho 2 hội thành viên mới là: Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ (39 hội viên) và Trường Cao đng Nghề Yên Bái (173 hội viên); nâng tổng số hội thành viên lên 26 hội với trên 220.000 hội viên (tăng hơn 10.000 hội viên so với năm 2021).

                                                                                    Thu Hà 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter