• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 14
Ngày xuất bản: 24/12/2022 9:46:49 SA

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2022,  Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị  triển khai thực hiên chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và tập huẩn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia năm 2022.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Hội cho các hội viên Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia Việt Nam cùng với các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh và 100 hội viên Hội Luật gia của 09 huyện hội, thành hội, thị hội và 15 chi hội trực thuộc tỉnh Hội.

Tại Hội nghị, ông Nguyền Văn Huệ đã nêu một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị 14. Một là, Chỉ thị khẳng định rõ Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; Hai là, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức. Ba là, về nhiệm vụ Chỉ thị 14 đã đề ra đầy đủ và đồng bộ, gồm nhiều vấn đề cụ thể, trong đó gồm các nhiệm vụ: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội;

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân;

Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hộ, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung Ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ đối với công tác của Hội Luật.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Quang Vinh Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cho biết, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Huệ truyền đạt những nội dung của Chỉ thị số 14. Đồng thời, trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội ở cơ quan, đơn vị.

Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05 ngày 30/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã xác định rõ: mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác thi đua, khen thưởng.

                                                                                                         Đoàn Huyền

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter